EN | 中文
登入或注册会员

肉类

爽嫩猪肚片

脆口鸭肠

鸭舌

手打猪肉滑

RM 13.90加入购物车RM 12.90加入购物车RM 6.90加入购物车RM 19.90加入购物车

爽Q魔芋丝

西班牙黑毛猪劲肉片

澳洲羊腿肉片

牛肉片

RM 10.90加入购物车RM 21.90加入购物车RM 15.90加入购物车RM 12.90加入购物车

猪肉片

烟熏鸭肉

午餐肉

 
RM 12.90加入购物车RM 7.90加入购物车RM 5.90加入购物车 

您有0件物品在购物车。 您要现在结帐吗?
0 件物品
转至手机版
订阅时事通讯
1
Hello! Thanks for visiting my site. Please press Start button to Contact with Admin :)

Start